9 september 2011

Ere-leden

Ere-leden en lid van verdienste zijn leden die vanwege grote verdiensten voor de vereniging door de Ledenvergadering zijn onderscheiden met deze ere-titel.

– Dhr. C. Broertjes
– Dhr. C. van Saarloos
– Mevr. A. Pronk
– Mevr. N. de Geus
– Mevr. I. de Geus

Lid van Verdienste:
– Mevr. M.M. Ramakers